Hoe zit het met windmolens en vogels?

Windturbines kunnen negatieve effecten op vogels hebben. Het aantal botsingen tussen vogels en windturbines valt mee, als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld de gevolgen van het verkeer. Volgens schattingen sterven er door 1.800 Nederlandse windturbines zo’n 50.000 vogels per jaar. In het verkeer sterven er jaarlijks 2 miljoen vogels.

De invloed van windturbines op vogels is dus relatief klein. Dat wil niet zeggen dat we er geen aandacht voor hebben. Bij het milieueffectrapport gaan we kijken hoe we de effecten op vogels zo klein mogelijk kunnen houden. Gemiddeld zijn er 10-90 vogelslachtoffers per jaar. De hoeveelheid hangt sterk af van de locatie, het type windmolen, de soorten vogels en meer. Windmolens mogen niet in trekroutes gebouwd worden omdat er dan meer slachtoffers komen. Voordat er een windmolen komt wordt uitgebreid onderzocht wat de effecten zijn op de vogels die in het gebied leven.

Belangrijker dan botsingen is de verstoring door windturbines van voedsel-, rust- en broedgebieden. Hoe erg die verstoring is, hangt sterk af van de vogelsoort en de plek. Veel broedvogels kennen hun rust- en voedselgebieden zo goed, dat windturbines geen barrière zijn – ze vliegen er gewoon tussendoor. Sommige soorten, zoals eenden, ganzen, zwanen en steltlopers, houden liever flink afstand; dan kan er sprake zijn van verstoring.

Hoe zit het met klimaatverandering en vogels?

Een relevante vraag in de hele discussie is ook wat het lot van vogels is als we niets doen. Dankzij vrijwillige vogeltellers weten we een beetje wat er nu al aan de hand is, en dat belooft weinig goed voor de toekomst. Vogels moeten voor hun voedsel verhuizen: steeds verder naar het noorden. Maar het tempo waarin ze dat zouden moeten doen om voldoende insecten en ander eten te vinden houden ze nu al niet bij. Lees bijvoorbeeld Vogels en vlinders houden klimaatverandering niet bij.

Zet wind in perspectief

Meer weten? Kijk op http://amsterdam-wind.nl/over-ons/veelgestelde-vragen/