Aanmelden voor informatieavond over onderzoeksresultaten

Deze zomer is onderzoek gedaan naar de milieueffecten van windturbines in het zoekgebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar geluid en slagschaduw, maar ook naar veiligheid en de invloed van windturbines op het landschap. De resultaten van deze onderzoeken zijn beschreven in een Milieu Effecten Rapportage (MER).

Op donderdag 29 september organiseren Amsterdam Wind en NDSM Energie een informatiemarkt over de resultaten die zijn beschreven in het MER. Aanmelden kan via het onderstaande formulier.

De informatieavond vond plaats op 29 september. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden.

Wanneer u meer wilt weten over het project kunt u hier verder lezen.