Iedereen kan lid worden van een energiecoöperatie. Een coöperatie heeft een gezamenlijk doel: samen de energietransitie verder op weg helpen. Amsterdam Wind doet dat door windmolens te ontwikkelen samen met de omgeving. De leden zijn, in de vorm van de ALV, het hoogste orgaan en nemen de besluiten die door het bestuur voorgesteld worden. De leden kunnen met elkaar eigenaar worden van een windmolen.

Amsterdam Wind is een samenwerking van vier coöperaties. Coöperaties willen de energietransitie verder brengen met oog voor de omwonenden. Omdat coöperaties geen winstoogmerk hebben, kunnen ze maatregelen nemen die een beetje ten koste gaan van de opbrengst, maar beter zijn voor omwonenden:

  • Stillere windturbines kiezen
  • ‘Uilenveren’ op de wieken plaatsen
  • Goede afstanden kiezen in het ontwerp
  • Gevelisolatie bij de woningen dichtbij
  • Slagschaduw tot minimum beperken door een stilstandregeling

Je stoort je ook veel minder aan een windmolen die deels van jou is. Sterker nog: het maakt best een beetje trots dat ‘jouw’ molen schone energie opbrengt en ook nog eens profijt levert voor de buurt.

Wist je dat je lid kunt worden van één van de vier Amsterdamse energie coöperaties? Elke coöperatie heeft zijn eigen doelen en accenten. Op de pagina Over Ons zie je een kort voorstelrondje en links naar de diverse sites. Kies een energiecoöperatie die het beste bij je past!