Informatieavond 17 november (en wat er hierna gebeurde)

Tweede update: in onze nieuwsbrief hebben we genoemd dat de commissie Financiën en Economische Zaken van de gemeenteraad van Amsterdam op 14 januari gaat vergaderen over de RES. Omdat er voor de Kerst al zo veel aanmeldingen binnen zijn gekomen om te komen inspreken, heeft de commissie besloten een aparte online inspreekavond te organiseren. Deze vindt plaats op 12 januari, ’s avonds.
Deze aparte inspreekavond staat nog niet op de agenda. Maar als u zich aanmeldt met deze link, kunt u wel zeggen dat u de 12de wilt inspreken.

Eerste update: De informatieavond van 17 november (zie onder) heeft inmiddels plaats gevonden. Er zijn meerdere documenten beschikbaar voor wie er niet bij is geweest of voor wie nog iets wil terugzoeken:

Naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties die tijdens de avond zijn gedaan, is het Participatieplan aangepast.  U vindt het Particpatieplan Noorder IJ-Plas hier.

Wilt u bij de bewonersraden zijn? Meldt u dan aan via het Aanmeldformulier voor de bewonersraden.

++++++

Op dinsdag 17 november organiseren Amsterdam Wind en NDSM Energie een informatieavond voor bewoners over het participatieplan voor de ontwikkeling van windmolens bij de Noorder IJplas.

Achtergrond
De gemeente Amsterdam heeft in eerdere bijeenkomsten in juni van dit jaar verklaard dat zij streeft naar een klimaatneutrale stad. Om klimaatneutraal te kunnen worden is het produceren van duurzame energie van groot belang. Zonnepanelen op daken en windturbines bieden hiervoor mogelijkheden. In juni heeft de gemeente toegelicht dat zij in het Noorder IJplas gebied mogelijkheden ziet voor het plaatsen van een aantal van deze windturbines. Dit gebied is in de Windvisie van 2012 al door de gemeente aangewezen als locatie voor windturbines. In de recente concept Regionale Energie-strategie is dit nogmaals bevestigd.

Dit gaan Amsterdam Wind en NDSM Energie uitwerken en uitvoeren, maar niet alleen.
Iedereen die dat wil kan met ons meedoen. Meedoen door mee te denken over waar windturbines kunnen worden geplaatst en eventuele te treffen maatregelen bij de plaatsing.
Maar ook door mee te investeren en mede-eigenaar te worden van de turbines. En door op de hoogte te blijven van de voortgang en tussentijdse resultaten.

Onze ideeën hierover hebben we opgeschreven in een concept-participatieplan.

Het participatieplan willen we graag online met u bespreken op 17 november 2020. Wij horen dan graag wat u van dit participatieplan vindt. Heel concreet willen we graag weten of u de aanpak voor informatievoorziening en mogelijkheden voor meepraten volledig vindt en of u daarin voldoende momenten ziet waarop u uw inbreng kan geven op de onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

Wanneer? Dinsdagavond 17 november 19.00 – 20.30 uur 

Waar? Online

Vanwege Covid-19 kunnen we u helaas niet uitnodigen voor een fysieke bijeenkomst.
De link voor het online gesprek krijgt u toegestuurd na aanmelding.

Bewonersavond 17 november 2020
Geef je keuze aan *
Wil je de nieuwsbrief van Amsterdam Wind ontvangen?

Het verslag van de bijeenkomst in juni vindt u hier: Verslag bewonersavonden windenergie Noorder IJ-plas