Kijk de commissievergadering van Provinciale Staten hier terug

Donderdag 19 oktober bespraken de provinciale commissies Leefomgeving en Ruimte gezamenlijk de vergunning voor de bouw van drie windmolens – die wij 31 maart indienden. Provinciale Staten moet een oordeel vormen over de ‘Verklaring van geen bedenkingen’ die Gedeputeerde Staten moeten afgeven; de extra ingelaste commissievergadering was bedoeld om de fracties de gelegenheid te geven hun oordeel inhoudelijk uit te diepen.
Nu de commissies het erover hebben gehad, volgt binnenkort de stemming, in de Provinciale Statenvergadering van 13 november.

Tevoren hadden zich 20 insprekers aangemeld, onder wie vijf voorstanders van het project. Elke inspreker kreeg slechts 2 minuten spreektijd, maar desondanks duurde het meer dan twee uur voordat de commissieleden zelf het woord konden nemen. De standpunten liepen uiteen. In aanloop naar de commissievergadering spraken we met bijna alle partijen over welke vragen en zorgen zij hebben. Tijdens de commissievergadering kwamen geen nieuwe punten aan de orde en de Gedeputeerden voorzagen alle vragen van een antwoord. We kijken daarom met vertrouwen uit naar de stemming van 13 november.

Kijk de commissievergadering hier terug.

Lees hier meer over de vergunningsverlening.

Lees hier de inspraakreactie van Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord.

Op de foto, achterste rij: Martijn, voorzitter van bedrijvencoöperatie NDSM Energie, Frank van het projectteam, inspreker Jan; voorste rij: inspreker Paul, Tineke van het projectteam die zelf ook insprak, Saskia, directeur van Amsterdam Energie en Daphne van het communicatieteam.