Provinciehuis Noord-Holland

Provincie besluit opnieuw: geen referendum over windmolens

Ofwel formeel: de Provinciale Staten legden het herzieningsverzoek tegen hun eigen besluit naast zich neer. Hiermee komt een voorlopig einde aan een al langer durende provinciale discussie over de nieuwe omgevingsverordening die in mei werd aangenomen.

Stichting Windalarm wilde een referendum over deze verordening organiseren. In de praktijk zou dit referendum gaan over wel of geen windmolens in en nabij Amsterdam en de rest van de provincie. Indien de huidige provinciale omgevingsverordening van tafel zou gaan, wordt de oude verordening weer van kracht. Deze oude verordening maakt het vrijwel onmogelijk om nieuwe windmolens neer te zetten in de provincie.

Spoedeisend belang

Provinciale Staten debatteerden en stemden in 2022 meermalen over dit onderwerp. Het oorspronkelijke referendumverzoek van Windalarm wees men in mei van dit jaar af vanwege het spoedeisende belang van de energietransitie. Volgens de provincie zou de organisatie van een referendum de energietransitie vertragen – en die tijd is er niet. Met een vertraging zouden de RES-doelen zouden niet worden gehaald. Initiatiefnemers van duurzame projecten zoals windcoöperaties konden intussen niet verder.
Vervolgens ging Windalarm in bezwaar bij een onafhankelijke commissie die Provinciale Staten adviseert, de Hoor- en Adviescommissie HAC. Deze HAC bekeek de provinciale referendumregels en oordeelde dat deze motivatie te mager was. De provincie moest een nieuwe beslissing nemen over het referendumverzoek.

Noodverordening van de EU

Hier gingen de Provinciale Staten niet in mee. In een lange discussie in de commissievergadering van 5 december en de vergadering van de hele Staten van 19 december herhaalden de partijen hun standpunten over windmolens en referenda. Er kwam echter ook een nieuw onderwerp op tafel: de noodverordening ‘Versnelde inzet van hernieuwbare energie’ die de Europese Commissie heeft opgesteld, waarbij lidstaten wordt opgedragen – naast een aantal andere zaken – vooral niet te treuzelen met de vergunningen voor schone energieprojecten. Een referendum houden zou totaal in tegenspraak met de noodverordening zijn. De oppositie probeerde dit argument onderuit te halen, maar een motie hierover werd verworpen. Het besluit om het advies van de HAC niet over te nemen werd met 30 stemmen voor en 20 stemmen tegen genomen. Tegen stemden JA21, CDA, FvD, PvdD, PVV SP, CU, de Fractie Baljeu en Namens Noord-Holland.

Kijk hier de provinciale vergadering van 19 december 2022 terug.

Lees hier een artikel over de EU-noodverordening.

Lees hier de Kamerbrief  van minister Jetten over de noodverordening.

Provinciehuis Noord-HollandHet Provinciehuis in Haarlem