Tag Archief van: commentaar

Nota van Beantwoording gepubliceerd

 

Goed nieuws over de NRD, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die we in 2021 lieten opstellen ter voorbereiding op de milieureffectrapportage MER voor onze plannen.

In het kader van de MER worden er de komende weken onderzoeken gedaan door onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn. Ter voorbereiding hierop schreven we een Notitie Reikwijdte en Detailniveau NRD waarin we beschreven welke onderzoeken we willen doen en op welke manier we deze gaan uitvoeren. Deze NRD hebben we ingediend bij de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland, die de NRD afgelopen winter ter inzage hebben gelegd. Iedereen kon daarop een reactie geven en een zogenoemde zienswijze indienen. Dit is ook gebeurd.

Commentaar op de zienswijzen

Deze reacties zijn gebundeld en voorzien van commentaar door medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Deze tekst, de Nota van Beantwoording, is vandaag gepubliceerd. De Nota van Beantwoording is te vinden via deze link. In deze Nota van Beantwoording heeft de Omgevingsdienst ons op een aantal punten nadere instructies en advies gegeven, deze volgen wij op in de uitvoering van de onderzoeken en de MER. Wij hopen in september de eerste resultaten van de MER onderzoeken  te kunnen bespreken met o.a. de deelnemers aan het omgevingsberaad.

Voor vragen en opmerkingen zijn projectleiders Tineke de Vries en Frank Boon bereikbaar via de mail of telefoon. Eind augustus zijn zij ook weer elke donderdag te vinden op onze werkplek bij Cometa op de Kometensingel 152.