Tag Archief van: informateurs

Amsterdam Wind stuurt brief aan informateurs provinciebestuur Noord-Holland

Amsterdam Wind heeft een brief gestuurd aan de beide informateurs die bezig zijn de vorming van een nieuw bestuur in de provincie Noord-Holland te begeleiden. Ankie Broekers-Knol (op de foto), oud-staatssecretaris en oud-voorzitter van de Eerste Kamer, is hier sinds de verkiezingen mee bezig. Half april sloot Bernt Schneiders zich bij haar aan als co-informateur. Hij is oud-lid van Provinciale Staten en oud-burgemeester van Haarlem.

In de brief zetten Tineke de Vries, Frank Boon en Inge Verhoef uiteen wat zij de informateurs willen meegeven over de ontwikkeling van windenergieprojecten. De beide informateurs zitten aan tafel met BBB, GroenLinks, PvdA en VVD. Zij verwachten een college van Gedeputeerde Staten te kunnen vormen. Van deze vier partijen is niet iedereen even enthousiast voorstander van windenergie in de provincie.
Amsterdam Wind vindt de ontwikkeling van wind, ook op land, zeer essentieel voor de voortgang van de energietransitie. Met name in Amsterdam is meer lokaal opgewekte energie nodig, waar te veel vraag aan energie zorgt voor netcongestie. Tevens wijst Amsterdam Energie er in de brief op hoe belangrijk beleidscontinuïteit is voor de lopende projecten. Bij de lopende projecten gaat het ook om onderzoek dat gedaan wordt naar effecten van windturbines. ‟Geef daarom als Provincie de initiatiefnemers de gelegenheid om dit verder te onderzoeken per zoekgebied, zodat een afweging over hinder versus energieproductie op basis van de juiste feiten kan plaatsvinden. Partijen die op voorhand tegen windenergie zijn, kunnen wellicht door meer inzicht in de werkelijke effecten een beter beeld krijgen of windenergie op een bepaalde locatie mogelijk is.”

 

Lees de brief hier: Brief aan Informateur.