Tag Archief van: posities

De turbineposities: informatie en veelgestelde vragen

Amsterdam Wind heeft de vergunning voor de drie windturbines ingediend. Het gaat nog enige tijd duren voordat de aanvraag met alle bijbehorende documenten wordt vrijgegeven. In de tussentijd geven we graag alvast wat concrete informatie over de posities van de beoogde turbines.
Het zijn er drie. Windturbine 1 komt er aan de noordoever van de Noorder IJplas, windturbine 2 aan de oostkant, en windturbine 3 bij de de Zuidplas, langs het Noordzeekanaal. Windturbine 1 en 3 hebben een tiphoogte van maximaal 200 meter. Windturbine 2 heeft een lagere tiphoogte van maximaal 150 meter. Windturbine 2 moet lager worden omdat de veiligheidszones van de snelweg en van de hoogspanning dit vereisen; deze turbine kan daardoor minder hoog worden en de wieken worden ook korter.

Exacte posities

De hoogtes en de exacte posities zijn het resultaat van een ingewikkelde puzzel, waarbij we op zoek gingen naar plekken die zo min mogelijk hinder met zich mee brachten voor de  woningen, snelwegen, waterwegen, hoogspanningsleidingen en helikopterroutes. De opstelling die we nu hebben gekozen houdt daar voldoende afstand van, blijft binnen een acceptabele norm van geluidbelasting van 45 dB én zorgt voor voldoende duurzame energieproductie.

Vorig jaar presenteerden we drie mogelijke alternatieven: drie turbines aan het IJ, vijf lagere turbines bij de Noorder IJplas en drie hoge turbines bij de Noorder IJplas. Het bleek dat ons plan met vijf locaties meer mensen mogelijke hinder gaf, en het plan met drie hoge turbines minder mensen mogelijke hinder gaf. We kozen uiteindelijk voor drie turbines: twee hoge en een lage.

Schuifruimte

Op het laatste Omgevingsberaad van 30 januari presenteerden we de locaties, in drie zoekvlakken met schuifruimte voor de windturbines. De exacte positie binnen de zoekvlakken konden we toen nog niet vaststellen, vanwege ontbrekende informatie van Tennet, RWS en de Helikopter-route.

Voor windturbine 3 hoopten we dat Tennet het toe zou laten om dichter bij de hoogspanningslijnen te mogen bouwen; zij hebben laten weten dat niet toe te staan en daarom is deze windturbine aan de westkant van het zoekvlak geplaatst. Ook voor de andere twee windturbines zijn de exacte posities bepaald.

Vervolgens hebben we binnen de drie zoekvlakken de exacte posities bepaald en bedacht hoe de windturbines mooi ingepast kunnen worden. Dit hebben we gedaan in overleg met de Gemeente Amsterdam.

  • Windturbine 1 staat in de toekomstige recreatieve zone in het noorden aan de plas en gaat onderdeel uitmaken van een recreatief strand of beweeglint. De turbine wordt maximaal 200 meter hoog. De locatie is gekozen met voldoende afstand tot de snelweg en de woningen.
  • Windturbine 2 staat in een groene, natuurlijke zone die ecologisch versterkt en natuurinclusief ingericht wordt. De turbine is lager (max 150 meter) dan de andere twee omdat de snelweg en de hoogspanningslijn om voldoende afstand vragen.
  • Windturbine 3 staat in de Zuidplas en langs het Noordzeekanaal. De voet wordt een verhoogd uitkijkpunt om van de weidsheid te kunnen genieten. De turbine is 200 meter hoog. De windturbine is op voldoende afstand van de helikopterroute, vaargeul én de hoogspanningsleiding gepland. Zodat hij buiten hun veiligheidsmarges komt te staan.

Lees meer bij de Veelgestelde vragen. We hebben enkele nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd, over de posities van de turbines.