Kaartje uit geluidsonderzoek, cumulatieve belasting huidige situatie

Cumulatieve geluidsbelasting huidige situatie