Windmolens aan de Noorder IJ-plas

In de zomer van 2020 tekende de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst om aan de Noorder IJ-plas windmolens te bouwen.

De gemeente besloot om Amsterdammers, via energiecoöperaties, de zeggenschap en het eigendom van de molens te geven. Amsterdam Wind werkt in dit project samen met NDSM Energie.

Wanneer gebeurt er wat?

De komende maanden werken we de plannen verder uit. We verkennen de wensen en bezwaren van omwonenden. Afhankelijk van de uitkomst zetten gemeente en coöperaties een eventuele vergunningsprocedure in.

Waarom aan de Noorder IJ-plas?

Het plan voor windmolens bij het NDSM-terrein is zo oud als de film An Inconvenient Truth van Al Gore. Na het zien van die film besloten drie inwoners van Amsterdam Noord om in actie te komen. In 2007 richtten ze energiecoöperatie Onze Energie op. Ze begonnen met warmtefoto’s, maar al snel kwam ook het plan voor windmolens in de eigen achtertuin. Ze haalden bij buren 750 handtekeningen op vóór windmolens. Bijval kwam ook van de gemeente: die wees het industrieterrein langs de Noordelijke IJ-plas aan als meest geschikte locatie. Lees er meer over. 

En toen werd het stil. De provincie stelde strenge eisen aan windmolens in Noord-Holland: strenger dan het Rijk. Pas na de provinciale verkiezingen van 2019 konden de plannen worden afgestoft. In maart 2020 presenteerde de gemeente Amsterdam haar concept-RES met daarin het plan om 50 MW aan windenergie op te wekken: met circa 17 extra windmolens die stroom kunnen leveren aan circa 65.000 huishoudens. De gemeente wees de Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein opnieuw aan. Dit keer als één van in totaal zeven zoekgebieden voor windmolens in Amsterdam.

Lees wat er in de gemeentelijke plannen over windmolens staat.

Heb je daar als omwonende nog wat over te zeggen?

Ja. Het staat vast dat de Noorder IJ-plas een zoekgebied is. Ook dat windmolens in Amsterdam maximaal 148 meter hoog mogen zijn. Maar over andere zaken gaan we het nog hebben. Samen met omwonenden uit Amsterdam en andere omliggende gemeenten.

Maak je je zorgen, over het geluid of de slagschaduw? Ga dan juist met ons het gesprek aan.

Energiecoöperaties hebben, anders dan commerciële ontwikkelaars, niet tot doel om maximale winst te maken. Onze businesscases bieden daarom ruimte om overlast te beperken. De winst die we dan nog maken gaat bovendien voor een groot deel terug naar de omgeving.

Hoeveel windmolens er komen, en waar, hoe we overlast beperken voor mens en dier, waar de winst naartoe gaat, hoe je als omwonende mede-eigenaar kunt worden, en wie de stroom afneemt: daar heb je als omwonende wat van te vinden. Je hebt er wat over te zeggen.

Praat mee, denk mee, teken mee

Het komende jaar organiseren we een aantal zogenaamde bewonersberaden. Tijdens die beraden gaan we het over alle bovengenoemde zaken hebben. Doe je mee?

Belangrijke data

Binnenkort plaatsen we hier de data van de bewonersberaden.