Windmolens aan de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein

In de zomer van 2020 tekende de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst om aan de Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein windmolens te bouwen.

De gemeente besloot om Amsterdammers, via energiecoöperaties, de zeggenschap en het eigendom van de molens te geven. Amsterdam Wind werkt in dit project samen met NDSM Energie.

Wanneer gebeurt er wat?

Amsterdam Wind en NDSM Energie zijn bezig met de participatie van omwonenden, in vier zogenoemde Omgevingsberaden. Twee zijn er inmiddels achter de rug. We verkennen de wensen en bezwaren van omwonenden. Afhankelijk van de uitkomst zetten gemeente en coöperaties een eventuele vergunningsprocedure in.

Waarom aan de Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein?

Het plan voor windmolens bij het NDSM-terrein is zo oud als de film An Inconvenient Truth van Al Gore. Na het zien van die film besloten drie inwoners van Amsterdam Noord om in actie te komen. In 2007 richtten ze energiecoöperatie Onze Energie op. Ze begonnen met warmtefoto’s, maar al snel kwam ook het plan voor windmolens in de eigen achtertuin. Ze haalden bij buren 750 handtekeningen op vóór windmolens. Bijval kwam ook van de gemeente: die wees het industrieterrein langs de Noordelijke IJ-plas aan als meest geschikte locatie. De Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein werden in 2012 als zoekgebied aangewezen in de zogenoemde Windvisie van de Gemeente Amsterdam. Politiek werd zo vastgelegd dat in dit gebied mogelijk windmolens konden komen. Lees er meer over. 

En toen werd het stil. De provincie stelde strenge eisen aan windmolens in Noord-Holland: strenger dan het Rijk. Pas na de provinciale verkiezingen van 2019 konden de plannen worden afgestoft. In maart 2020 presenteerde de gemeente Amsterdam haar concept-RES met daarin het plan om 50 MW aan windenergie op te wekken: dat zijn circa 17 windmolens. De gemeente wees de Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein opnieuw aan. Dit keer als één van in totaal zeven zoekgebieden voor windmolens in Amsterdam. De Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein hebben wel een andere status dan de andere gebieden, aangezien dit gebied al wordt genoemd in de Windvisie van 2012 en hiermee al is aangewezen.

Lees wat er in de gemeentelijke plannen over windmolens staat.

Heb je daar als omwonende nog wat over te zeggen?

Ja. Het staat vast dat de Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein een zoekgebied en dat daar ruimte voor een aantal windmolens is. Maar over andere zaken gaan we het nog hebben. Samen met omwonenden uit Amsterdam en andere omliggende gemeenten.

Maak je je zorgen, over het geluid of de slagschaduw? Ga dan juist met ons het gesprek aan.

Energiecoöperaties hebben, anders dan commerciële ontwikkelaars, niet tot doel om maximale winst te maken. Onze businesscases bieden daarom ruimte om overlast te beperken. De winst die we dan nog maken gaat bovendien voor een groot deel terug naar de omgeving.

Hoeveel windmolens er komen, en waar, hoe we overlast beperken voor mens en dier, waar de winst naartoe gaat, hoe je als omwonende mede-eigenaar kunt worden, en wie de stroom afneemt: daar heb je als omwonende wat van te vinden. Je hebt er wat over te zeggen.

Praat mee, denk mee, teken mee

In 2021 zijn we begonnen met het organiseren van omgevingsberaden. We willen er in totaal vier organiseren; twee zijn er inmiddels geweest. Het doel van de beraden is om samen een optimaal ontwerp te maken waarbij we een balans willen vinden tussen duurzame energieproductie en de effecten op de omgeving. Door deel te nemen kun je dus invloed uitoefenen op het plan.

We schreven de bewoners aan in de gebieden die liggen binnen 2 kilometer van ons plangebied: rondom de Noorder IJ-plas en het Cornelis Douwesterrein zelf, Amsterdam Noord, Zaanstad en Oostzaan. Circa tachtig omwonenden meldden zich aan. Uit de aanmelders voor de omgevingsberaden werden veertig deelnemers ingeloot. Zij hebben meegedaan aan de twee beraden die al hebben plaatsgevonden: op maandag 5 juli en maandag 20 september.

Aanmelden voor deelname aan beraden is helaas niet meer mogelijk.

Tijdens de omgevingsberaden konden deelnemers alles vragen wat ze maar wilden weten over het proces, de mogelijke overlast, de plaatsing en de financiële aspecten. Deze vragen zijn gebundeld in twee Vraag-en-antwoorddocumenten. Je vindt ze linksboven op deze pagina. Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en voortgang? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via de onderstaande knop. Of kom elke donderdag langs op onze werkplek aan de Kometensingel 152.

Wat kwam en komt er tijdens de omgevingsberaden aan de orde?

In de omgevingsberaden inventariseerden we welke vragen en zorgen er zijn ten aanzien van de gevolgen van windmolens in het gebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein. Samen met experts gingen we op zoek naar antwoorden. Zie hiervoor ook de Vraag-en-antwoorddocumenten.

Tijdens het tweede omgevingsberaad bespraken we de NRD, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, dat is de voorloper van de MER. Onderdeel van het project is het opstellen van een zogenaamde milieueffectrapportage (MER). Een MER is een rapportage waarin de milieueffecten van windmolens worden getoetst. De onderzoeksresultaten worden besproken tijdens de omgevingsberaden. En als basis gebruikt om te komen tot een uitgewerkt plan.

Waarom 40 deelnemers?

Om echt samen te kunnen werken houden we de groepsgrootte beperkt, zo kunnen in kleinere groepen werken en ervoor zorgen dat ieders inbreng ook tot zijn recht komt. Bovendien hebben we vooralsnog met de Corona-maatregelen te maken. 

Wie zijn de 40 deelnemers?

Voor de mensen die al hebben aangegeven graag mee te willen denken en het dichtst bij wonen reserveerden we in ieder geval 20 plekken. Daarnaast nodigden we vijf vertegenwoordigers uit van groepen die het gebied gebruiken. Voor de overige 15 plekken konden mensen die verder weg wonen in het plangebied (dus wel binnen een straal van 2 km) zich aanmelden.

Wat als ik niet aan het omgevingsberaad mee kan doen?

Met mensen die niet mee kunnen doen gaan we graag individuele gesprekken aan, en/of we nodigen hen uit voor de bredere informatieavonden.

Daarnaast kunnen mensen naar het inloopspreekuur komen, bellen of mailen bij vragen en zorgen. We hebben inmiddels een ruimte gevonden aan de Kometensingel 152. Wij zijn hier elke donderdag aanwezig, mail ons voor een afspraak of loop op donderdag binnen! 

Wij gaan voor alle andere bewoners en ondernemers de komende tijd ook een aantal algemene informatieavonden organiseren. Deze zijn bestemd voor bewoners en ondernemers die zich niet voor vier avonden kunnen vrijmaken en geïnteresseerden, ook uit de rest van de stad. Ook de leden van de deelnemende coöperaties nodigen we uit voor deze informatieavonden. Tijdens deze avonden wordt iedereen bijgepraat over wat er op de omgevingsberaden is besproken en afgesproken. Probleem is wel dat de Corona-maatregelen dat er niet eenvoudiger op maken. 

Belangrijke data

Eerste omgevingsberaad: maandag 5 juli

Tweede omgevingsberaad: 20 september 2021

Derde omgevingsberaad: medio november 2021

Vierde omgevingsberaad: medio december 2021