Waar liggen onze kinderen ’s nachts écht wakker van?

Vanavond is er een expertmeeting over overlast van windmolens. Dat is belangrijk. Raadsleden moeten daarover goed geïnformeerd zijn voor ze een beslissing kunnen nemen. Waar we ons zorgen over maken is de eenzijdige benadering van het onderwerp: met mogelijk grote gevolgen voor het algemene belang en generaties na ons.

De expertsessie gaat met name over geluid en mogelijke gezondheidsschade.

Geluidsoverlast

We snappen de zorgen over geluid. Windmolens maken geluid. In Nederland is het maximaal toegestane geluidsniveau van windmolens 41Lnight, wat gelijk staat aan zo’n 43dB tot 45dB LAeq: vergelijkbaar met het geluidsniveau van een koelkast of een zachte regenbui. Moderne windmolens maken minder geluid dan oudere. Er zijn bovendien verschillende mogelijkheden om dat geluid te beperken: zoals met de plaatsing van uilenvleugels op de wieken, of stille draairegimes in de nacht.

Maar je hoeft de maximale geluidsbelasting niet op te zoeken. Er zijn andere mogelijkheden. De grootste winst behalen we namelijk wanneer we de locaties van windmolens zorgvuldig kiezen. Samen met omwonenden, die niet alleen delen in de lasten, maar ook de lusten. 

Gezondheidseffecten

Het RIVM deed veel onderzoek naar gezondheidsschade van windmolens. Uit dat onderzoek blijkt steeds dat effecten op de gezondheid nauw gerelateerd zijn aan hoe omwonenden het geluid ervaren. Wie zich vooraf zorgen maakt over het geluid loopt een grotere kans om daar daadwerkelijk last van te krijgen. Dat werkt ook de andere kant op: wie windmolens als een deel van de oplossing ziet, wie betrokken is bij de landschappelijke inpassing en wie als omwonende meeprofiteert, ervaart juist minder of geen overlast.

Een veel gehoord bezwaar is dat jonge kinderen niet zouden kunnen slapen van windmolens voor hun raam. In onze eigen levens zien we iets anders: slaapproblemen bij jongeren die op school of waar dan ook leren over de wereld die hen wacht. Dan begint ook hun boosheid. Omdat we veel te weinig doen om hun toekomst veilig te stellen.

Windmolens dragen substantieel bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Die kans dreigen we willens en wetens te laten liggen.

Amsterdam Wind neemt zorgen serieus

Amsterdam Wind neemt de zorgen van omwonenden over geluid en overlast serieus. Daarover gaan we het gesprek aan, per locatie, per type windmolen. Omwonenden nodigen we uit om aan de ontwerptafel plaats te nemen.

Kijk ook op veelgestelde vragen en antwoorden.

Foto: beatrice.boutetdemvl Eoliennes dans la nuit. 2 via photopin (license)