Verslag participatieavond, met een definitief participatieplan

Op 17 november j.l. vond een participatieavond plaats.

Naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties die tijdens de avond zijn gedaan, is het Participatieplan aangepast: lees het particpatieplan Noorder IJ-Plas.

Wilt u blijven meepraten, tijdens de bewonersraden in de loop van 2021? Laat het ons weten en meldt u aan via het aanmeldformulier voor de bewonersraden.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *