Tag Archief van: draagvlak

Draagvlak voor windmolens onder Amsterdammers neemt licht toe

Het draagvlak voor windenergie neemt licht toe: uit Amsterdams onderzoek blijkt dat meer dan de helft (57%) van respondenten positief is over de plaatsing van extra windmolens in Amsterdam. In 2022 ging dit nog om 52%. Onder jongeren bestaat er meer draagvlak voor extra windmolens dan onder ouderen.

Om de houding van Amsterdammers ten opzichte van de energietransitie te meten, doet de gemeente regelmatig onderzoek onder haar inwoners. Ook in dit voorjaar van 2023 is er een draagvlakmeting gedaan middels enquêtes onder 1660 Amsterdammers, in navolging van eerdere metingen in 2019, 2020 en in 2022.

Respondenten die het eens zijn met de plaatsing van extra windmolens geven aan dat ze het begrijpelijk vinden dat ook in Amsterdam windmolens geplaatst moeten worden aangezien we als stad energie nodig hebben. Er wordt vaak genoemd dat het onontkoombaar is als we de omslag willen maken naar groene energie. Wel wil een klein deel van deze respondenten voorwaarden verbinden aan de plaatsing van windmolens.

Tegenstanders geven vooral aan dat windmolens niet in dichtbevolkte gebieden zoals Amsterdam geplaatst moeten worden. Men noemt daarbij als argumenten geluids- en gezondheidsklachten en horizonvervuiling. Ook wordt de schade die aan de natuur (vogels) wordt toegebracht genoemd.

Ook het draagvlak voor de overstap naar duurzame energie in het algemeen neemt toe; in 2023 vindt 88% van de respondenten de overstap een goede zaak. In 2022 ging dit nog om 85% en in 2020 om 78%.

Lees hier het volledige draagvlakonderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd door O & S, het onderzoeksbureau van de Gemeente Amsterdam