Artikelen door Daphne Meijer

Kijk de commissievergadering van Provinciale Staten hier terug

Donderdag 19 oktober bespraken de provinciale commissies Leefomgeving en Ruimte gezamenlijk de vergunning voor de bouw van drie windmolens – die wij 31 maart indienden. Provinciale Staten moet een oordeel vormen over de ‘Verklaring van geen bedenkingen’ die Gedeputeerde Staten moeten afgeven; de extra ingelaste commissievergadering was bedoeld om de fracties de gelegenheid te geven […]

Verkiezingen: Hoe denken de partijen over energie?

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan bijna voor de deur, op 22 november gaan we weer stemmen. Diverse politieke partijen hebben (concept) verkiezingsprogramma’s gepubliceerd. In de podcast Voetnoten van Energeia bespreken Sabine Sluijters en Laetitia Ouillet de verkiezingsprogramma’s van VVD, GL/PvdA, D66, CDA, SP, CU, PvdD, PVV, BBB en NSC, de nieuwe partij van […]

MER en Ruimtelijke Onderbouwing gepubliceerd

Met een update: er zijn stukken beschikbaar op de site van de provincie. Graag informeren we u dat het milieueffectrapport (MER) voor de windmolens bij de Noorder IJplas met alle bijlagen is gepubliceerd op onze website en kan worden ingezien. Samengevat: Het project bevindt zich in de fase waarin het eerste deel van de vergunning […]

Update van: De vergunningsaanvraag ligt bij de OD: hoe verloopt het proces?

We geven graag een update op onderstaand bericht. Waarom duurt het zo lang dat de MER en de overige documenten openbaar worden? Het zit zo: de beoordeling van alle stukken door de Omgevingsdienst ODNZKG is een tijdrovend proces – het is belangrijk dat alle informatie goed wordt beoordeeld, voordat er een besluit kan worden opgesteld. […]

Lokaal eigendom en omgevingspakket – notitie voor Gemeente A’dam

Op 11 juli hebben de coöperaties een notitie gestuurd naar Burgemeester en Wethouders van Amsterdam over de financiële organisatie van het project Noorder IJplas. In de notitie Lokaal eigendom en  financiële participatie geven zij inzicht in hoe de coöperaties de windmolens gaan betalen – deels met geld van hun eigen leden. En wat zij met […]

Tineke de Vries gast in Kennissessie ‘Wind en Gezondheid’

Donderdag 25 mei hield de RES Noord-Holland een online kennissessie: ‘Wind en Gezondheid’. Deskundigen kwamen aan het woord: Oscar Breugelmans van de GGD Amsterdam en geluidsspecialist Jan van Muijlwijk.  Als praktijkvoorbeeld werd ons project nader bekeken. Projectleider Tineke de Vries schoof aan, met vertegenwoordigers van de Gemeente Amsterdam, onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn en de […]

Amsterdam Wind stuurt brief aan informateurs provinciebestuur Noord-Holland

Amsterdam Wind heeft een brief gestuurd aan de beide informateurs die bezig zijn de vorming van een nieuw bestuur in de provincie Noord-Holland te begeleiden. Ankie Broekers-Knol (op de foto), oud-staatssecretaris en oud-voorzitter van de Eerste Kamer, is hier sinds de verkiezingen mee bezig. Half april sloot Bernt Schneiders zich bij haar aan als co-informateur. […]

De turbineposities: informatie en veelgestelde vragen

Amsterdam Wind heeft de vergunning voor de drie windturbines ingediend. Het gaat nog enige tijd duren voordat de aanvraag met alle bijbehorende documenten wordt vrijgegeven. In de tussentijd geven we graag alvast wat concrete informatie over de posities van de beoogde turbines. Het zijn er drie. Windturbine 1 komt er aan de noordoever van de […]

We hebben onze aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend

Belangrijk nieuws! Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) een vergunningaanvraag ingediend voor drie windturbines in het gebied van de Noorder IJplas. De vergunning hebben wij aangevraagd op basis van de milieueffectrapportage (MER), de Ruimtelijke Onderbouwingen de notitie Landschap, natuur en recreatie. De deelonderzoeken die ten grondslag liggen aan de MER zijn elders […]