Samenvatting eerste resultaten MER onderzoeken

Deze zomer is een start gemaakt met de onderzoeken die nodig zijn om de milieu-effectrapportage (MER) te kunnen maken. De onderzoeken zijn bijna afgerond. De eerste resultaten worden besproken op 28 september met deelnemers aan het omgevingsberaad en op 29 september met bezoekers aan de informatiemarkt.

Samenvatting van eerste resultaten

Omdat de onderzoeken technisch zijn hebben wij een samenvatting gemaakt van de eerste resultaten. Deze samenvatting is bedoeld voor mensen die aan deze avonden meedoen zodat zij de gelegenheid hebben om zich voor te bereiden. De samenvatting is beschikbaar via deze link. Het is een samenvatting van de eerste resultaten, en is dus niet volledig. 

Waarom delen en bespreken we deze voorlopige resultaten nu dan al?

Dit omdat we op basis van de onderzoeken een voorlopige voorkeursalternatief gaan kiezen. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk meningen te horen voordat we dat doen. Daarom gaan we graag het gesprek daarover aan op de bijeenkomsten op 28 en 29 september.

Zodra alle deelonderzoeken volledig zijn zullen we deze ook publiceren, en ook het MER zullen we publiceren zodra dit afgerond is.