Informatiemarkt 29 sept: onderzoeksresultaten windmolens

Wat beteken de plannen op de Noorder IJ-plas en CD voor jou?

Op donderdagavond 29 september is iedereen van harte welkom op de informatiemarkt in het Zonnehuis. Op deze markt kun je meer te weten komen over het lopende onderzoek naar de plaatsing van windturbines op de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein. Je kunt bijvoorbeeld met VR-simulaties bekijken hoe de verschillende opstellingen eruit gaan zien. Of meer te weten komen over hoeveel geluid er kan ontstaan en met welke maatregelen dat kan worden beperkt. Er zijn experts aanwezig en vertegenwoordigers van de coöperaties en gemeente Amsterdam om met jou in gesprek te gaan.

Naast informeren willen we graag je mening horen over de mogelijke opstellingen. Via een dropbox en een muur met gebiedskaarten kunt je je mening geven over de verschillende opstellingen die we voor ogen hebben. En natuurlijk is er informatie over investeren in de windmolens.

 

Coöperatieve windmolens, Ónze windmolens

De deelnemende coöperaties willen dat de windenergie van, voor en door Amsterdammers is. De energie die we hier opwekken, willen we lokaal gebruiken. De opbrengsten willen we zoveel mogelijk lokaal inzetten. Omdat de coöperaties zelf zeggenschap hebben over de winst, kunnen we die steken in zaken die we belangrijk vinden zoals de buurt en de energietransitie. Word nu lid van een van de deelnemende coöperaties en maak dit duurzame en sociale project mede mogelijk!

 

Welke opstelling gaat het worden?

De besturen van de deelnemende coöperaties kiezen samen een voorlopig voorkeursalternatief dat het beste lijkt te passen. Een definitief besluit nemen zij nadat alle onderzoekgegevens en de meningen van de buurt en de belanghebbenden binnen zijn. Het is dus nog niet bekend wat het voorkeursalternatief gaat worden. Dat kan één van de opstellingsvarianten zijn, maar ook een combinatie van de alternatieven. Voorwaarde is dat de milieu-effecten aanvaardbaar zijn en dat de opstelling financieel haalbaar is. Als er een keuze is gemaakt, dienen we de vergunningaanvraag in.

 

Praktische informatie

Locatie: Het Zonnehuis , Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam

Aanvang: 19.00 uur, doorlopende markt tot 21:00 uur

Aanmelden: http://amsterdam-wind.nl/aanmelden

 

Nu alvast meer te weten komen?

  • We hebben een samenvatting gemaakt van de eerste resultaten van de MER onderzoeken.
  • Bekijk hier de verschillende opstellingen en bekijk de visualisaties.
  • Vanaf de zomer 2021 zijn omgevingsberaden geweest met mensen die in het projectgebied wonen of werken om vragen, zorgen en mogelijke effecten voor de leefomgeving te bespreken. Alle vragen en antwoorden zijn vastgelegd in documenten.
  • Het MER onderzoek: de samenvatting zal voor de informatieavond op de projectwebsite te vinden zijn. Het MER laat de effecten van de opstellingen op het milieu en de op de leefomgeving zien en vergelijkt die met de situatie zonder windmolens.
  • Hier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
  • Gesprekje? In september zijn Frank Boon en Tineke de Vries elke donderdag te vinden op onze werkplek bij Cometa, Kometensingel 152 A, in Amsterdam.

Tot ziens op 29 september!