Aanmelden voor informatiemarkt over onderzoeksresultaten

Deze zomer is onderzoek gedaan naar de milieueffecten van windturbines in het zoekgebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar geluid en slagschaduw, maar ook naar veiligheid en de invloed van windturbines op het landschap. De resultaten van deze onderzoeken zijn beschreven in een Milieu Effecten Rapportage (MER).

Op donderdag 29 september organiseren Amsterdam Wind en NDSM Energie een informatiemarkt over de resultaten die zijn beschreven in het MER. Aanmelden kan via het onderstaande formulier.

Aanmelden voor bijeenkomst over onderzoeksresultaten