Omgeving profiteert van windpark Noorder IJplas en CD-terrein

En hinder beperken we daar waar dat kan

Amsterdam Wind heeft een voorstel gedaan zodat de opbrengsten van de windturbines zoveel mogelijk in de omgeving van het windpark terecht komen. We geven daarmee invulling aan de vraag van de gemeente om een coöperatief windpark te ontwikkelen. Lees hier de brief die naar de gemeente en de provincie is gestuurd, met daarin ook de voorlopige keuze voor een opstelling van windmolens.

Beperken hinder

De eerste stap richting de omgeving is uiteraard het beperken van eventuele hinder. De grootste zorg van omwonenden betreft de verwachte geluidsoverlast van de windmolens. We hebben laten doorrekenen hoeveel mensen mogelijk hinder kunnen ondervinden bij verschillende opstellingen van windmolens. We kiezen voor de variant die de minste mensen geluidhinder kan bezorgen.

Daarnaast zijn er ook wat zorgen over slagschaduwhinder. Het is van belang te weten dat slagschaduw maar enkele minuten per dag kan optreden, meestal in het voorjaar of najaar als de zon laag staat. Slagschaduw is dus nooit voor een lange periode aanwezig in een woning of kantoor. Toch kan het op die momenten hinderlijk zijn, en daarom zetten we de turbines zoveel mogelijk stil voor direct omwonenden.

Omgevingspakket

Voor de omwonenden en gebruikers van het gebied werken we aan omgevingspakket wat bestaat uit:

  • Het afnemen van onze duurzaam windstroom tegen eerlijke tarieven mogelijk maken. Met de huidige energieprijzen hebben mensen hier veel baat bij. We onderzoeken of en op welke manier dat kan, en hoeveel voordeliger dat zou kunnen zijn dan de marktprijzen. We willen de mensen en/of organisaties die dichterbij het windpark wonen voorrang geven als dat kan.
  • Het versterken van natuur en recreatie rond de Noorder IJ-plas. Het is een ruig struingebied dat we graag zo willen houden maar ook ecologisch en recreatief verbeteren. We willen dit in samenwerking met gemeente en buurgemeenten uitwerken in een landschapsplan.
  • Het opzetten van een omgevingsfonds of omwonenden regeling. Wanneer er windenergie wordt opgewekt, komt er minstens €0,50 per MWh beschikbaar voor de buurt. Bij goede resultaten van het windpark is het mogelijk het fonds aan te vullen met een deel van de winst. De omwonenden en gebruikers gaan over dit omgevingsfonds en kiezen projecten uit voor het gebied. Een omwonenden regeling is juist exclusief voor omwonenden die het meest dichtbij het windpark wonen. We onderzoeken welke behoefte er bij bewoners is, een fonds of een omwonendenregeling.

Voor iedereen die het windpark wil steunen zijn er opties om mee te doen:

  • Doe mee als lid in het windpark. Bij elkaar hebben de coöperaties al meer dan 3000 leden maar we willen dat dit project nog breder wordt. Word ook lid van één van de coöperaties en steun en beslis mee over dit mooie project. Leden hebben zeggenschap tijdens de beheersfase en gaan over belangrijke besluiten zoals de opbrengsten. Coöperaties zijn democratisch georganiseerd wat betekent dat ieder lid 1 stem heeft, ongeacht de inleg. Ook mensen uit buurgemeenten kunnen lid worden.
  • Investeer straks als lid in het windpark en maak het samen met ons mogelijk! Over je inleg ontvang je een gemaximeerde rente. Je inleg krijg je terug. Blijft er na uitkering van de rente extra winst over, dan beslissen de leden hoe die wordt besteedt. Bij andere coöperaties zien we momenteel dat winst wordt teruggeven aan leden en/of omwonenden die door de sterk gestegen energieprijzen moeite hebben het hoofd boven water te houden.
  • Ook bedrijven kunnen meedoen en financieel participeren via NDSM energie. Lees hoe dat in zijn werk gaat.