Artikelen door Inge Verhoef

Even geduld aub

We krijgen zo nu en dan de vraag binnen wat nu de status is van onze aanvraag voor windmolens rond de Noorder IJ-plas. In het kader van ‘geen nieuws is ook nieuws’ vinden we het belangrijk toch even iets te vermelden op onze website. Aanvraag bij de provincie Ten eerste is onze aanvraag geweigerd door […]

Zienswijze als reddingsboei voor windmolens Noorder IJ-plas

Amsterdam Wind dient een zienswijze in tegen het Ontwerpbesluit van Provinciale Staten (PS). In dit besluit staat het voornemen om de vergunning voor drie windmolens aan de Noorder IJ-plas te weigeren. De zienswijze weegt PS mee om te komen tot een definitief besluit over de vergunningverlening voor de drie windmolens later in dit jaar. Frits […]

Windmolens in Noorder IJ-plas: hoe nu verder na PS besluit?

In de Provinciale Statenvergadering van maandag 13 november heeft een meerderheid tegen de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor windpark Nijp gestemd. Alleen GroenLinks, PvdA, D66, Volt en ChristenUnie waren voor. Hier leggen we uit wat dit besluit voor de energiecoöperaties betekent. Wat vinden de coöperaties van het negatieve besluit van PS? De coöperaties […]

Rijkswaterstaat advies niet volledig en voorbarig

In een brief aan de Statenleden van de provincie Noord-Holland maken de initiatiefnemers van windpark Noorder IJ-plas duidelijk dat Rijkswaterstaat haar advies heeft gebaseerd op een onvolledig concept deskundigen rapport. Initiatiefnemers en Rijkwaterstaat waren nog in gesprek over de inhoud van het rapport. Het rapport gaat over een inschatting van de verkeersveiligheid op het knooppunt […]

Hoe profiteert de omgeving mee?

Coöperaties zijn organisaties met een maatschappelijk doel, zij dienen hun leden, en hebben geen winstoogmerk. De coöperaties in Amsterdam Wind en NDSM Energie willen graag zoveel mogelijk duurzame energie opwekken waar we zelf de zeggenschap over hebben. We willen zelf de windmolens stil kunnen zetten als het nodig is, om een goede buur te zijn, en we willen de […]

Draagvlak voor windmolens onder Amsterdammers neemt licht toe

Het draagvlak voor windenergie neemt licht toe: uit Amsterdams onderzoek blijkt dat meer dan de helft (57%) van respondenten positief is over de plaatsing van extra windmolens in Amsterdam. In 2022 ging dit nog om 52%. Onder jongeren bestaat er meer draagvlak voor extra windmolens dan onder ouderen. Om de houding van Amsterdammers ten opzichte […]

Hoe zijn we gekomen tot deze drie windmolen locaties?

Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben een voorlopige keuze gemaakt voor drie windmolens van 200 meter. Deze variant heeft de voorkeur omdat er voor veel minder omwonenden geluidsoverlast verwacht wordt, én omdat deze opstelling veel méér duurzame windenergie oplevert dan vijf kleinere windmolens. Drie windmolens van 200 meter Door vele gesprekken en beraden met de […]

Omgeving profiteert van windpark Noorder IJplas en CD-terrein

En hinder beperken we daar waar dat kan Amsterdam Wind heeft een voorstel gedaan zodat de opbrengsten van de windturbines zoveel mogelijk in de omgeving van het windpark terecht komen. We geven daarmee invulling aan de vraag van de gemeente om een coöperatief windpark te ontwikkelen. Lees hier de brief die naar de gemeente en […]

Drie windturbines met minder overlast én toch meer energie

Brief naar provincie en gemeentebestuur over voornemen indienen vergunningaanvraag Nog geen heipaal maar wel een hele mijlpaal: Amsterdam Wind en NDSM energie hebben een brief gestuurd naar de wethouder en de gedeputeerde over ons voornemen om een vergunningaanvraag in te dienen. Dat betekent dat wij weer een belangrijke stap zetten in de ontwikkeling van windenergie […]

Informatiemarkt 29 sept: onderzoeksresultaten windmolens

Wat beteken de plannen op de Noorder IJ-plas en CD voor jou? Op donderdagavond 29 september is iedereen van harte welkom op de informatiemarkt in het Zonnehuis. Op deze markt kun je meer te weten komen over het lopende onderzoek naar de plaatsing van windturbines op de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein. Je kunt bijvoorbeeld […]