Start inspraak op Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD)

Van 13 december tot 10 februari 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) Windmolens Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein ter inzage. In de NRD staat beschreven wat precies moet worden onderzocht als het gaat om natuur- en milieueffecten van de windturbines. Tijdens de inspraakperiode kan iedereen een reactie geven op de notitie.

Wat is de NRD?

De NRD is een onderzoeksopzet die beschrijft wat voor de Milieu Effect Rapportage (MER) onderzocht gaat worden en op welke manier. Hierin zitten een aantal vaste elementen, daarnaast hebben wij punten toegevoegd die zijn ingebracht door deelnemers aan de omgevingsberaden.

Vindt u dat we iets zijn vergeten dat onderzocht moet worden of heeft u aanvullende opmerkingen? U kunt dit de gemeente laten weten door een schriftelijke reactie te geven, of formeel gezegd: een zienswijze in te dienen.

Waar kan ik de NRD vinden?

De NRD is zowel digitaal als fysiek te raadplegen:

  • Om de NRD te lezen en/of te downloaden, klik hier.
  • Op het stadsloket in Noord en Centrum ligt een fysiek exemplaar

Wat staat er in de NRD?

Hoe kan ik mijn mening geven?

Iedereen kan een reactie geven op de NRD. Het geven van een reactie heet een zienswijze. De gemeente verzamelt alle zienswijzen. U kunt uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken op de volgende twee manieren:

  • Door een email te sturen aan havenstad@amsterdam.nl, of
  • Per post. In dit geval kunt u het bericht richten aan: Gemeente Amsterdam, t.a.v. de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam

Informatiebijeenkomst 20 december

Op 20 december 2021 organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst over de NRD. Deze bijeenkomst is niet alleen voor deelnemers aan de omgevingsberaden bestemd, maar ook voor anderen toegankelijk.

U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

De presentaties van deze avond staan hier: Presentaties informatiebijeenkomst NRD.

Wat gebeurt er hierna?

Zienswijzen kunnen worden ingestuurd tot 10 februari 2022. Alle zienswijzen die bij de gemeente binnenkomen, worden door de gemeente verwerkt. De ingediende zienswijzen neemt de gemeente mee bij het advies dat ze uitbrengt aan Amsterdam Wind en NDSM Energie. Na het verwerken van het advies is de NRD definitief. In 2022 starten we vervolgens met de opdracht voor de onderzoekers die de onderzoeken voor de Milieu Effect Rapportage gaan uitvoeren.

Verder lezen