Hoe profiteert de omgeving mee?

Coöperaties zijn organisaties met een maatschappelijk doel, zij dienen hun leden, en hebben geen winstoogmerk. De coöperaties in Amsterdam Wind en NDSM Energie willen graag zoveel mogelijk duurzame energie opwekken waar we zelf de zeggenschap over hebben. We willen zelf de windmolens stil kunnen zetten als het nodig is, om een goede buur te zijn, en we willen de opbrengsten ten goede laten komen aan de buurt. Wat dan vaak wordt gezegd is bij ons echt het geval: we verdelen de lusten en de lasten zo goed mogelijk.

Coöperaties zijn volledig transparant over hun bedrijfsvoering, en bespreken alles met hun leden. Hoe coöperaties werken, wat het verdienmodel is, wat we doen met de opbrengsten lees je in deze notitie over Lokaal eigendom en financiële participatie. Iedereen kan lid worden van een van de coöperaties. Als je geld inlegt ontvang je daar een rendement over. Ook is er de mogelijkheid om zonder lidmaatschap geld in te leggen via obligaties.

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk duurzame energie te produceren en zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken. Daarbij is het zoeken naar de balans tussen het juiste type en grootte van de windmolens en het eventueel stilzetten of rustiger laten draaien in geval van hinder.

Dit geldt vooral voor de bewoners van de Zijkanaal H-weg, de weg die direct langs de plas loopt. Zij zijn degenen die hinder zouden kunnen ervaren. Voor hen worden de windmolens stilgezet zodat er geen slagschaduw ontstaat en worden desgewenst bomen en struiken geplant zodat de overlast vermindert. Hiernaast wordt er een omgevingsfonds opgericht. Jaarlijks wordt er minimaal 50 ct per opgewekte MWh in het omgevingsfonds gestort. Dat loopt op tot enkele tienduizenden euro’s per jaar.

Het omgevingsfonds komt ten goede aan de buurt. Over de nadere uitwerking moeten nog besluiten vallen want dat doen we samen met de bewoners zodra de vergunning rond is. Het zijn de bewoners zelf die het fonds gaan beheren, niet de gemeente of de coöperaties. Ook is het mogelijk om een financiële omwonendenregeling in het leven te roepen die de bewoners van Zij-kanaal H-weg tegemoet komt.

De lokale natuur rond de plas wordt versterkt. Hier hebben we goed over nagedacht en veel onderzoek naar gedaan. Bestaande soorten zijn niet in gevaar en er wordt zo aangeplant dat er nieuwe soorten kunnen bijkomen (de Amsterdamse doelsoorten). Je vindt alle informatie in de uitgangspuntennotitie Landschap, natuur en recreatie.

We maken ook plannen tegen energiearmoede in Amsterdam Noord. De windmolens leveren straks stroom en als we die verkopen dan levert dat geld op. Maar we onderzoeken ook of we die stroom direct kunnen leveren aan omwonenden tegen een lagere prijs dan normale tarieven. Om dit juridisch, technisch en financieel mogelijk te maken werken coöperaties hieraan in groter verband samen in het Local4local project, en Amsterdam Wind en NDSM Energie volgen dit op de voet. Het idee is dat mensen ook gestimuleerd worden om minder energie te gebruiken en te gebruiken op momenten dat er veel wind is.

Als energiearmoede aanpak niet via de stroom kan, onderzoeken we hoe een deel van de ‘opbrengsten’ van het windpark gebruikt kunnen worden voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden denkbaar; het isoleren van woningen, of ondersteunen bij andere problemen waar deze groep bewoners mee te maken hebben. Wij willen hierbij zo goed mogelijk aansluiten bij de aanpak energiearmoede van de gemeente Amsterdam en zijn daarvoor in gesprek met diverse organisaties. Hierbij onderzoeken we ook of het mogelijk is om hierbij voorrang te geven aan mensen en/of organisaties die dichterbij het windpark wonen.