Artikelen door Inge Verhoef

Hoe profiteert de omgeving mee?

Coöperaties zijn organisaties met een maatschappelijk doel, zij dienen hun leden, en hebben geen winstoogmerk. De coöperaties in Amsterdam Wind en NDSM Energie willen graag zoveel mogelijk duurzame energie opwekken waar we zelf de zeggenschap over hebben. We willen zelf de windmolens stil kunnen zetten als het nodig is, om een goede buur te zijn, en we willen de […]

Draagvlak voor windmolens onder Amsterdammers neemt licht toe

Het draagvlak voor windenergie neemt licht toe: uit Amsterdams onderzoek blijkt dat meer dan de helft (57%) van respondenten positief is over de plaatsing van extra windmolens in Amsterdam. In 2022 ging dit nog om 52%. Onder jongeren bestaat er meer draagvlak voor extra windmolens dan onder ouderen. Om de houding van Amsterdammers ten opzichte […]

Hoe zijn we gekomen tot deze drie windmolen locaties?

Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben een voorlopige keuze gemaakt voor drie windmolens van 200 meter. Deze variant heeft de voorkeur omdat er voor veel minder omwonenden geluidsoverlast verwacht wordt, én omdat deze opstelling veel méér duurzame windenergie oplevert dan vijf kleinere windmolens. Drie windmolens van 200 meter Door vele gesprekken en beraden met de […]

Omgeving profiteert van windpark Noorder IJplas en CD-terrein

En hinder beperken we daar waar dat kan Amsterdam Wind heeft een voorstel gedaan zodat de opbrengsten van de windturbines zoveel mogelijk in de omgeving van het windpark terecht komen. We geven daarmee invulling aan de vraag van de gemeente om een coöperatief windpark te ontwikkelen. Lees hier de brief die naar de gemeente en […]

Drie windturbines met minder overlast én toch meer energie

Brief naar provincie en gemeentebestuur over voornemen indienen vergunningaanvraag Nog geen heipaal maar wel een hele mijlpaal: Amsterdam Wind en NDSM energie hebben een brief gestuurd naar de wethouder en de gedeputeerde over ons voornemen om een vergunningaanvraag in te dienen. Dat betekent dat wij weer een belangrijke stap zetten in de ontwikkeling van windenergie […]

Informatiemarkt 29 sept: onderzoeksresultaten windmolens

Wat beteken de plannen op de Noorder IJ-plas en CD voor jou? Op donderdagavond 29 september is iedereen van harte welkom op de informatiemarkt in het Zonnehuis. Op deze markt kun je meer te weten komen over het lopende onderzoek naar de plaatsing van windturbines op de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein. Je kunt bijvoorbeeld […]

Windmolens en gezondheid: een goede buur zijn

De gemeente en inwoners van Amsterdam worstelen met de vraag of er gezondheidseffecten zijn van windmolens en hoe we die kunnen beperken. Amsterdam Wind volgt op dit gebied de wettelijke kaders en wetenschappelijke experts van RIVM en GGD Amsterdam. Op 19 april waren o.a het RIVM en de heer de Laat (LUMC) aanwezig op een […]

Hoe werkt een energiecoöperatie?

Iedereen kan lid worden van een energiecoöperatie. Een coöperatie heeft een gezamenlijk doel: samen de energietransitie verder op weg helpen.