Samenvatting eerste resultaten MER onderzoeken

Informatiemarkt 29 sept: onderzoeksresultaten windmolens

Wat beteken de plannen op de Noorder IJ-plas en CD voor jou?

Op donderdagavond 29 september is iedereen van harte welkom op de informatiemarkt in het Zonnehuis. Op deze markt kun je meer te weten komen over het lopende onderzoek naar de plaatsing van windturbines op de Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein. Je kunt bijvoorbeeld met VR-simulaties bekijken hoe de verschillende opstellingen eruit gaan zien. Of meer te weten komen over hoeveel geluid er kan ontstaan en met welke maatregelen dat kan worden beperkt. Er zijn experts aanwezig en vertegenwoordigers van de coöperaties en gemeente Amsterdam om met jou in gesprek te gaan.

Naast informeren willen we graag je mening horen over de mogelijke opstellingen. Via een dropbox en een muur met gebiedskaarten kunt je je mening geven over de verschillende opstellingen die we voor ogen hebben. En natuurlijk is er informatie over investeren in de windmolens.

 

Coöperatieve windmolens, Ónze windmolens

De deelnemende coöperaties willen dat de windenergie van, voor en door Amsterdammers is. De energie die we hier opwekken, willen we lokaal gebruiken. De opbrengsten willen we zoveel mogelijk lokaal inzetten. Omdat de coöperaties zelf zeggenschap hebben over de winst, kunnen we die steken in zaken die we belangrijk vinden zoals de buurt en de energietransitie. Word nu lid van een van de deelnemende coöperaties en maak dit duurzame en sociale project mede mogelijk!

 

Welke opstelling gaat het worden?

De besturen van de deelnemende coöperaties kiezen samen een voorlopig voorkeursalternatief dat het beste lijkt te passen. Een definitief besluit nemen zij nadat alle onderzoekgegevens en de meningen van de buurt en de belanghebbenden binnen zijn. Het is dus nog niet bekend wat het voorkeursalternatief gaat worden. Dat kan één van de opstellingsvarianten zijn, maar ook een combinatie van de alternatieven. Voorwaarde is dat de milieu-effecten aanvaardbaar zijn en dat de opstelling financieel haalbaar is. Als er een keuze is gemaakt, dienen we de vergunningaanvraag in.

 

Praktische informatie

Locatie: Het Zonnehuis , Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam

Aanvang: 19.00 uur, doorlopende markt tot 21:00 uur

Aanmelden: https://amsterdam-wind.nl/aanmelden

 

Nu alvast meer te weten komen?

  • We hebben een samenvatting gemaakt van de eerste resultaten van de MER onderzoeken.
  • Bekijk hier de verschillende opstellingen en bekijk de visualisaties.
  • Vanaf de zomer 2021 zijn omgevingsberaden geweest met mensen die in het projectgebied wonen of werken om vragen, zorgen en mogelijke effecten voor de leefomgeving te bespreken. Alle vragen en antwoorden zijn vastgelegd in documenten.
  • Het MER onderzoek: de samenvatting zal voor de informatieavond op de projectwebsite te vinden zijn. Het MER laat de effecten van de opstellingen op het milieu en de op de leefomgeving zien en vergelijkt die met de situatie zonder windmolens.
  • Hier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
  • Gesprekje? In september zijn Frank Boon en Tineke de Vries elke donderdag te vinden op onze werkplek bij Cometa, Kometensingel 152 A, in Amsterdam.

Tot ziens op 29 september!

Nota van Beantwoording gepubliceerd

 

Goed nieuws over de NRD, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die we in 2021 lieten opstellen ter voorbereiding op de milieureffectrapportage MER voor onze plannen.

In het kader van de MER worden er de komende weken onderzoeken gedaan door onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn. Ter voorbereiding hierop schreven we een Notitie Reikwijdte en Detailniveau NRD waarin we beschreven welke onderzoeken we willen doen en op welke manier we deze gaan uitvoeren. Deze NRD hebben we ingediend bij de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland, die de NRD afgelopen winter ter inzage hebben gelegd. Iedereen kon daarop een reactie geven en een zogenoemde zienswijze indienen. Dit is ook gebeurd.

Commentaar op de zienswijzen

Deze reacties zijn gebundeld en voorzien van commentaar door medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Deze tekst, de Nota van Beantwoording, is vandaag gepubliceerd. De Nota van Beantwoording is te vinden via deze link. In deze Nota van Beantwoording heeft de Omgevingsdienst ons op een aantal punten nadere instructies en advies gegeven, deze volgen wij op in de uitvoering van de onderzoeken en de MER. Wij hopen in september de eerste resultaten van de MER onderzoeken  te kunnen bespreken met o.a. de deelnemers aan het omgevingsberaad.

Voor vragen en opmerkingen zijn projectleiders Tineke de Vries en Frank Boon bereikbaar via de mail of telefoon. Eind augustus zijn zij ook weer elke donderdag te vinden op onze werkplek bij Cometa op de Kometensingel 152.

We zetten een volgende stap: hier zijn de opstellingsalternatieven

Deze zomer begint onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn met de onderzoeken om milieueffecten van verschillende mogelijke opstellingen van windturbines in het gebied in kaart te brengen. Dit gebeurt in het kader van de milieueffectrapportage MER.

Eind vorig jaar werd de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. In deze NRD beschreven wij o.a. welke milieueffecten we gaan onderzoeken en op welke manier dat gaat. Hierin stonden ook de aantallen (3 tot 5 windturbines) en de mogelijke hoogtes (150 – 200 m) die we willen gaan onderzoeken, zodat een goede vergelijking kan worden gemaakt.

Wat nog niet in de NRD stond is welke plekken voor windturbines nu precies worden onderzocht (de opstellingsalternatieven).

Onderzoek naar opstellingsalternatieven

Een van de visualisaties toont het cluster langs de IJ-oever, gezien vanaf de Noorder IJplas

De MER gaat in kaart brengen wat de te verwachten milieueffecten zullen zijn op de omgeving  van een opstelling zonder windturbines ofwel het nul alternatief, en drie opstellingen met windturbines. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken en de rapportage (MER) kunnen we een keuze maken voor een opstellingsalternatief en hiervoor een vergunningaanvraag indienen.

Lees hier meer over de opstellingsalternatieven en bekijk de kaarten. Als je de link volgt kom je op een pagina waar je ook een link naar de visualisaties vindt. Die link brengt je naar een interactieve PDF. Ons advies is de PDF eerst te downloaden en vervolgens te openen met Adobe Acrobat Reader. We hebben een link toegevoegd waarmee je Acrobat Reader eenvoudig kunt downloaden. Op deze manier kun je alle visualisaties van de alternatieven bekijken en vergelijken.

Provincie: geen referendum en geen extra eisen meer voor windturbines

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandag 23 mei besloten om de Omgevingsverordening 2020 te wijzigen, met een zogenoemde eerste partiële wijziging. Deze wijziging betekent dat de extra regels worden geschrapt die de provincie Noord-Holland in 2015 instelde voor de bouw van windmolens. Deze zijn nu komen te vervallen, wat in de praktijk betekent dat windturbines niet langer op minimaal 600 meter van bebouwing moeten staan, dat windmolens niet langer in een rij van drie moeten worden geplaatst en dat de maximum as-hoogte niet langer maximaal 120 meter bedraagt. Deze bovenwettelijke regels gelden dus niet langer.

Ook namen de leden van Provinciale Staten de Omgevingsverordening 2022 aan, waarin regels zijn vastgelegd voor milieu, geluid, landschap en natuur. Deze nieuwe Omgevingsverordening gaat in het najaar in.

Referendum

Windalarm had een referendumverzoek ingediend om de eerste partiële herziening van de Omgevingsverordening 2020 en de nieuwe Omgevingsverordening 2022 aan de bevolking van Noord-Holland voor te leggen. Windalarm wil dat de bovenwettelijke eisen blijven bestaan en wilde dit met een referendum afdwingen. De benodigde eerste 500 steunbetuigingen waren in maart van dit jaar binnen. Provinciale Staten heeft 23 mei besloten dat de herziening van de Omgevingsverordening en de nieuwe Omgevingsverordening niet referendabel zijn. Het argument van Provinciale Staten luidde dat alleen de héle Omgevingsverordening onderwerp van een referendum kan zijn en niet een deelonderwerp. De Omgevingsverordening gaat over veel meer dan regelgeving over windturbines. Er is volgens Provinciale Staten sprake van een groot algemeen belang, reden om de Omgevingsverordening 2022 zo snel mogelijk te laten ingaan en niet te wachten tot de initiatiefnemers de benodigde 40.000 handtekeningen bijeen hebben en het referendum daadwerkelijk kan worden uitgeroepen. Stemming hierover leverde de uitslag 28 stemmen tégen het verzoek om een referendum en 26 stemmen vóór het verzoek om het referendum op, zodat het werd verworpen.

De opnamen van de vergadering zijn hier terug te zien. De bijbehorende stukken zijn hier te vinden.

Op de foto: windturbines nabij Marken. Foto: Stichting Duurzaam Waterland

Derde omgevingsberaad: feedback over locaties

Donderdag 17 februari hielden we het derde omgevingsberaad. De deelnemers konden voor het eerst visualisaties van de mogelijke windturbinelocaties zien. Ook was er gelegenheid om advies en feedback te geven over de voorgestelde locaties. Een aantal deelnemers gaf hieraan gehoor en dit leverde goede inzichten op.
Het verslag staat hier: Verslag Omgevingsberaad 3 en op de projectpagina over de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein, waar alle documenten terug te vinden zijn.

Envelop met stemkaart

De Amsterdamse verkiezingsprogramma’s

Bekijk wat de 26 deelnemende politieke partijen in Amsterdam vinden van windenergie. Met een link naar alle verkiezingsprogramma’s.

Hier is het vraag- en antwoorddocument van het tweede omgevingsberaad


Wij – Amsterdam Wind en NDSM Energie – organiseerden het tweede omgevingsberaad op maandag 20 september 2021. Net als tijdens de eerste avond verzamelden wij alle vragen van de deelnemers. Zowel over de onderwerpen die aan de orde kwamen in het plenaire gedeelte als de zaken die deelnemers aan de orde stelden bij de thematafels. Ook verzamelden we de vragen naderhand die via e-mail binnen kwamen.
In totaal kwamen we tot een lijst van 140 vragen, die we vervolgens allemaal hebben beantwoord. Voor sommige vragen riepen we de hulp in van de experts van Bureau Waardenburg en Bosch & Van Rijn.
Je vindt de PDF hier: Vraag en antwoord document omgevingsberaad 2.

 

Start inspraak op Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en informatieavond